Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het reserveren en huren van het vakantiehuis B-Lodge, Kirchbach 182 te 9632 Kirchbach.

We wensen u alvast een deugddoend verblijf toe !

 1. Reservering
 • De huurder ontvangt een huurbevestiging per e-mail samen met een verzoek tot aanbetaling via factuur.
 • Binnen de 7 dagen na ontvangst van deze huurbevestiging dient er een voorschot van 50% van de huursom gestort te worden Na ontvangst van de betaling is de reservering definitief. Door het maken van de reservering worden deze algemene voorwaarden van kracht. Indien de betaling niet binnen de 7 dagen is ontvangen vervalt de optie van reserveren.

 

 1. Betalingen
 • Het restant van de huursom + waarborg dient uiterlijk 6 weken voor de aanvang van de huurperiode te zijn ontvangen. Indien dit niet heeft plaats gevonden, zal de huurder een mail ontvangen met het verzoek het bedrag binnen de 5 werkdagen te betalen. Gebeurt de betaling dan nog niet, dan komt de reservering te vervallen zonder verplichting tot terugbetaling van de betaalde aanbetaling.
 • Bij boeking binnen de 6 weken voor de aanvang van de huurperiode dient u de totale huur + borgsom onmiddellijk te betalen.
 • Bij vertrek eerder dan gepland, ongeacht de aanleiding of oorzaak, zal niet leiden tot restitutie van de betaalde huur en aanvullende kosten.

 

 1. Kosten verhuur
 • De totale huursom incl btw bestaat uit :
  • verhuur van de woning
  • incl bed en badlinnen
  • incl eindschoonmaak
  • incl draadloos internet
  • incl elektriciteits- en waterverbruik, hout
  • incl toeristenbelasting
 • Bij het verlaten van de woning dient het huis opgeruimd en bezemschoon terug afgeleverd te worden. De gebruikte huishoud apparatuur (oven, kookplaat en BBQ,) dienen schoongemaakt te zijn.  Bij het niet naleven van deze voorwaarden kan een extra schoonmaakkost van 25€/u worden aangerekend.

 

 1. Borgsom
 • De huurder betaalt de borgsom van 500€ uiterlijk 6 weken voor de aanvang van de huurperiode.
 • De borgsom wordt na aftrek van eventuele schade en andere niet voorziene kosten welke door de huurder zijn veroorzaakt, dan wel gemaakt zijn, uiterlijk binnen de 14 dagen na vertrekdatum van de huurder teruggestort.

 

 1. Aansprakelijkheid
 • Als verhuurder hebben wij geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in het vakantiehuis. Wij raden u dan ook aan een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering en/of reisverzekering af te sluiten waarbij deze aansprakelijkheid is gedekt.
 • Als verhuurder kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten
 • De huurder is aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde accommodatie en/of andere eigendommen van de verhuurder ontstaan tijden het gebruik daarvan door u en/of andere gebruikers, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van uzelf en/of derden die zich met uw toestemming in het huis bevinden
 • Alle schade wordt door de huurder bij het verlaten van de woning via mail aan de verhuurder gemeld.
 • Klachten van de huurder die het gevolg zijn van het niet in overeenstemming zijn van de woning en/of inventaris in vergelijking met de beschrijving op de website of slechte staat van onderhoud van de woning, dient bij aankomst van de huurder binnen de 24 uur via mail aan de verhuurder gemeld te worden

 

 1. Annuleringsvoorwaarden
 • De huurder kan binnen een bedenktermijn van 7 dagen na reservering, kosteloos annuleren.
 • Bij annulering door de huurder is de huurder volgende percentages van de reissom verschuldigd (deze zijn ook van toepassing bij annulatie door overmacht) :
  • Bij annulering tot de 30ste dag vóór de dag van aankomst : 50% van de totale huursom
  • Bij annulering vanaf de 30ste dag tot op de dag van aankomst : de totale huursom.
 • Wanneer het verblijf niet kan doorgaan door maatregelen opgelegd door de Oostenrijkse overheid en/of andere overheidsinstantie, of door andere omstandigheden, buiten de wil van de verhuurder om zoals oorlogsgevaar, brand, overstromingen, blokkades, … dan zijn eveneens de annuleringsvoorwaarden van kracht. Wij raden u dan ook aan om een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten bij uw verzekeringsagent.
 • Een wijziging of annulering door de huurder dient ten allen tijde via email te worden doorgegeven
 • Annulering door de verhuurder :
  • Indien omstandigheden de verhuurder dwingen tot annulering van het verblijf, zal hiervan direct kennis worden gegeven aan de huurder en vervalt de huurovereenkomst. De verhuurder zal in dit geval binnen de 48 uur na de vernoemde kennisgeving aan de huurder, het reeds door de huurder betaalde bedrag terugstorten. De huurder heeft in dit geval geen enig meer of ander recht dan het terugvorderen van de reeds betaalde sommen en doet dan ook uitdrukkelijk afstand van verdere rechten.
  • De verhuurder behoudt zich het recht over te gaan tot annulering van de verhuurovereenkomst bij onjuistheid van de opgegeven persoonsgegevens.

 

 1. Huisregels
 • De huurder dient het huis te verlaten tegen uiterlijk 10.00u
 • Huisdieren zijn niet toegestaan
 • Het is niet toegestaan om in het vakantiehuis of op het balkon te roken. Mocht na afloop van de huurperiode vastgesteld worden dat er in de woning is gerookt, dan zal een nader te betalen bedrag worden verrekend met de borgsom.
 • Het vakantiehuis wordt niet verhuurd voor feesten en andere overdreven drinkpartijen
 • De huurder zal het verblijf niet aan anderen dan aangegeven bij de boeking in gebruik geven of (onder)verhuren
 • De huurder verbindt zich ertoe het verhuurde goed als een goede huisvader te behandelen en in dezelfde staat op te leveren als bij aanvang van de huurperiode
 • De woning is geschikt voor maximaal 8 personen. Bij overschrijding hiervan zal de toegang tot de woning ontzegd worden zonder terugbetaling of vergoeding.
 • B-Lodge behoudt zich het recht zonder opgave van redenen afwijkende reserveringen te weigeren.
 • Het huisvuil dient op een correcte manier gesorteerd te worden in de daarvoor voorziene bakken.
 • In de woning is een houtkachel. Er dient zorgvuldig met de houtkachel te worden omgegaan.  Gelieve u aan de instructies te houden die u in de woning aantreft.

 

 1. Klachten
 • Klachten in verband met de inventaris en (bestaande) schade of defecten dienen direct gemeld te worden per mail, zodat de verhuurder deze zo snel als mogelijk kan behandelen.  Indien achteraf blijkt dat de huurder geen melding heeft gemaakt van de fout of onvolkomenheid dan verliest hij zijn recht op restitutie.

 

 1. Privacy
 • Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt voor de registratie bij de gemeente i.v.m. de toeristentaks.  In alle andere gevallen zullen wij op eerste verzoek van de lokale autoriteiten uw persoonsgegevens overhandigen.